Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenMaastricht

HuurwoningenMaastricht is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenMaastricht, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenMaastricht zijn verbonden. HuurwoningenMaastricht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenMaastricht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenMaastricht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenMaastricht worden aangeboden. HuurwoningenMaastricht garandeert niet dat de op HuurwoningenMaastricht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenMaastricht garandeert ook niet dat de op HuurwoningenMaastricht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenMaastricht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenMaastricht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenMaastricht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenMaastricht. U vrijwaart HuurwoningenMaastricht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenMaastricht.